Vragen? bel ons: 024-8487268 of mail: info@opmnijmegen.nl

newpron.co
sex videos kowalskypage

Studenten / Volwassenen

Onderzoek

Wanneer u wilt dat iemand met u meekijkt in het leren omgaan met uw leer- en of concentratieproblemen binnen opleiding of werk, dan kunt u contact opnemen met OPM Nijmegen. Ons streven is om het inzicht in uw sterke en minder sterke kanten te vergroten en de vertaalslag te maken naar uw situatie.

De volgende onderzoeken behoren tot de mogelijkheden:

  • Intelligentieonderzoek (gericht op algemene mogelijkheden, sterke en minder sterke kanten en wat dat voor iemand kan betekenen)
  • Didactisch onderzoek (onderzoek naar vaardigheden lezen, spelling en / of rekenen, maar bijvoorbeeld ook naar talen, wiskunde en zaakvakken)
  • Onderzoek gericht op executieve functies (zoals aandacht, geheugen, taakaanpak)
  • Persoonlijkheidsonderzoek (bijvoorbeeld naar welbevinden, motivatie of sociale vaardigheden)

Begeleiding

Binnen OPM Nijmegen bestaat er de mogelijkheid voor individuele begeleiding. Bijvoorbeeld wanneer u :
– door uw leerproblemen en/of concentratieproblemen belemmerd wordt in uw functioneren binnen opleiding of werk (qua aanpak, structureren, planning)
– onvoldoende inzicht heeft in uw eigen prestaties en mogelijkheden
– problemen heeft met uw motivatie
– moeite heeft met het accepteren van uw leerproblemen
– onzeker / faalangstig bent

De inhoud van en werkwijze binnen de begeleiding worden afgestemd op uw behoeften. Samen met u wordt bekeken bij welke aspecten u problemen ervaart. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de aspecten waaraan gewerkt zal worden. Bij het leren, maar ook bij werk zijn diverse aspecten van belang, zoals doelen, strategieën, resultaten, beoordeling en feedback en motivatie. Al deze aspecten nemen binnen de begeleiding een belangrijke plaats in. Streven is daarbij om u te laten groeien in zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.