Vragen? bel ons: 024-8487268 of mail: info@opmnijmegen.nl

newpron.co
sex videos kowalskypage

OPM Nijmegen

Welkom op de website van OPM Nijmegen, praktijk gespecialiseerd in (complexe) leer- en ontwikkelingsproblemen. OPM Nijmegen is in 1984 opgericht op initiatief van prof. Dr. J.J. Dumont, destijds hoogleraar Orthopedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Nog altijd werkt OPM Nijmegen samen in de vorm van onderwijs en onderzoek met de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Radboud Universiteit.  Tot september 2022 zijn we ook altijd gevestigd geweest op het terrein van de universiteit.

Soms presteert iemand niet zoals verwacht. Om te achterhalen wat er aan de hand is, en voor verdere ondersteuning, kunnen kinderen, jongeren en volwassenen bij ons terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding.

De leidraad voor ons is altijd de hulpvraag van de cliënt (cliëntsysteem). Belangrijke aspecten in elk traject daarbij zijn het vergroten van het inzicht in het eigen functioneren, het oefenen van en leren omgaan met zwakke kanten en het inzetten van sterke kanten, evenals het versterken van motivatie en zelfbeeld. Onze werkwijze wordt daarbij gekenmerkt door doelgericht, systematisch en procesmatig werken. Door de cliënt te betrekken in het proces wordt afgestemd op het eigene van de cliënt en zijn context. Dit met als doel het verbeteren van het functioneren van de cliënt in zijn natuurlijke situatie. Begeleiding van cliëntopvoeders (ouders/leerkrachten/docenten) kan daarbij een belangrijke rol innemen.


Wie zijn wij

Marij Basten

Praktijkhouder, Orthopedagoog, Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Hilde Pelgrum-Dijkerman

Orthopedagoog, Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Monique Braat

Praktijkhouder, Orthopedagoog, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, K&J Psycholoog NIP

Marieke Smeets

Orthopedagoog-Generalist i.o., SKJ-geregistreerd

Mieke Willemsen-Bouwmans

Praktijkhouder, Orthopedagoog-Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Eelke Payens

Orthopedagoog, SKJ-geregistreerd, Leerkracht

Mirjam Kaskens

Orthopedagoog, SKJ-geregistreerd, Leerkracht

Dorien Damsté

Orthopedagoog, Leerkracht

In onze praktijk hebben wij met regelmaat een stagiair. Dit zijn studenten in de laatste fase van hun opleiding (master Orthopedagogiek). Het komend studiejaar ('24/'25) hebben wij geen ruimte voor een stagiair.

OPM Nijmegen is onlangs opnieuw gevisiteerd, we hebben het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en zijn hiermee een erkend dyslexiebehandelaar. We zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen NVO en NIP en zijn daarnaast onderdeel van de Coöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen en Kinderteam Groesbeek. De coöperatie voor Vrijgevestigde Jeugd GGZ is in het bezit van een geldig kwaliteitsstatuut. Deze is op de website van de Coöperatie VJGGZ in te zien.
Omdat wij veilig met uw gegevens om willen gaan, werken wij met zorgmail. Zorgverleners kunnen onze medewerkers in het adressenboek van zorgmail vinden.