Vragen? bel ons: 024-8487268 of mail: info@opmnijmegen.nl

newpron.co
sex videos kowalskypage

Klachtenregeling

In het geval u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de benaderingswijze, het onderzoek of de behandeling heeft het onze voorkeur als u eerst de betrokken zorgverlener aanspreekt. U mag van uw zorgverlener verwachten dat hij of zij uw klacht serieus neemt en samen met u naar een oplossing zoekt. Wanneer u er met hem of haar onvoldoende uitkomt, kunt u ook contact opnemen met een van de (andere) praktijkhouders. Deze zal u uitnodigen voor een gesprek over uw klacht. Ook zoekt deze samen met u naar mogelijke oplossingen. Indien u  er geen vertrouwen meer in heeft dat uw klacht goed afgehandeld zal worden, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de NVO (de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) of het NIP (Nederlandse Vereniging van Psychologen). We verstrekken u zo nodig hierover nadere informatie.