Vragen? bel ons: 024-3611066 of mail: info@opmnijmegen.nl

newpron.co
sex videos kowalskypage

Vergoedingen & informatie

Vergoedingen

OPM Nijmegen biedt zowel Generalistische Basis GGZ, ambulante zorg voor jeugd- en opvoedingsproblematiek (J&O) als zorg voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet voldaan worden aan de criteria voor de Generalistische Basis GGZ, J&O of Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (zie uitleg hieronder). Wanneer níet voldaan wordt aan de criteria dan zijn de kosten voor eigen rekening. U kunt de tarieven opvragen.

Generalistische Basis GGZ

Bij een (vermoeden van een) DSM 5-stoornis worden de kosten voor onderzoek en behandeling van cliënten tot 18 jaar vergoed door de gemeente. Een verwijzing is hiervoor vereist. Dit kan een verwijzing zijn van de huis- of jeugdarts, en in bepaalde gemeenten van het CJG, wijk- of basisteam.

Binnen de generalistische basiszorg heeft OPM Nijmegen mogelijkheden voor onderzoek en behandeling bij emotionele problemen zoals problemen in aandacht en concentratie en angst.

Door de verwijzer moet ingeschat worden wat nodig is en voor welke vorm van hulp u doorverwezen moet worden. Wij kunnen pas een afspraak maken als wij een verwijsformulier van u hebben.

Ambulante hulp Jeugd en Opvoelingsproblematiek (J&O)

Het betreft individuele of gezinsgerichte behandeling, inclusief observatie en diagnostiek, gericht op het omgaan met gedrag/stoornis,
Behandeling moet daarbij leiden tot forse vermindering of opheffen van klachten, bevorderen van het functioneren van de jeugdige in het gezin, op school en in de maatschappij. De behandeling wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog. Alle medewerkers van OPM Nijmegen zijn tevens orthopedagogen, met veel kennis en ervaring qua onderwijs en leren, waardoor (eventueel na diagnostiek) naast de vertaalslag naar het functioneren binnen het gezinssysteem, zeker ook de vertaalslag gemaakt kan worden naar het functioneren op school. Een verwijzing voor deze hulp zal vaak via het sociaal wijkteam verlopen.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Dyslexiezorg (EED) valt met ingang van 1 januari 2015 onder de nieuwe Jeugdwet. Onderzoek naar EED wordt vergoed door de gemeente. Een leerling komt voor doorverwijzing voor onderzoek in aanmerking als voldaan wordt aan beide onderstaande criteria (informatie Masterplan Dyslexie, KD en NRD)

1. De scores van uw kind op de laatste 3 hoofdmetingen moeten qua
lezen (Drie Minuten Test (DMT)): behoren tot de laagste 10% (oftewel V-(min)score of E-score)
OF
– qua lezen (Drie Minuten Test (DMT)): behoren tot de laagste 16% (oftewel V-score of lage D-score) EN qua spelling behoren tot de laagste 10% (oftewel V-(min)score of E-score).

2. De begeleiding van uw kind heeft op alle zorgniveaus voldaan aan de kenmerken van effectief handelen.

Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van EED, wordt tevens de behandeling vergoed. De manier waarop de toeleiding naar de zorg is vormgegeven, is per gemeente verschillend. Scholen hebben een belangrijke functie in het signaleren en bieden van extra ondersteuning aan kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen. In sommige gemeenten is een verwijzing nodig van het CJG, wijk- of basisteam.

OPM Nijmegen heeft contracten met de gemeenten in regio  Nijmegen, het land van Cuijk, Noord-Limburg, de Peelgemeenten en vanaf 1 juli 2020 ook met Centraal Gelderland.