Vragen? bel ons: 024-8487268 of mail: info@opmnijmegen.nl

newpron.co
sex videos kowalskypage

Vergoedingen & informatie

Vergoedingen

OPM Nijmegen biedt zowel Generalistische Basis GGZ, ambulante zorg voor jeugd- en opvoedingsproblematiek (J&O) als zorg voor Ernstige Dyslexie (ED). Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet voldaan worden aan de criteria voor de Generalistische Basis GGZ, J&O of Ernstige Dyslexie (zie uitleg hieronder). Wanneer níet voldaan wordt aan de criteria dan zijn de kosten voor eigen rekening. U kunt de tarieven opvragen.

Generalistische Basis GGZ

Bij een (vermoeden van een) DSM 5-stoornis worden de kosten voor onderzoek en behandeling van cliënten tot 18 jaar vergoed door de gemeente. Een verwijzing is hiervoor vereist. Dit kan een verwijzing zijn van de huis- of jeugdarts, en in bepaalde gemeenten van het CJG, wijk- of basisteam.

Binnen de generalistische basiszorg heeft OPM Nijmegen mogelijkheden voor onderzoek en behandeling bij emotionele problemen zoals problemen in aandacht en concentratie en angst.

Door de verwijzer moet ingeschat worden wat nodig is en voor welke vorm van hulp u doorverwezen moet worden. Wij kunnen pas een afspraak maken als wij een verwijsformulier van u hebben.

Ambulante hulp Jeugd en Opvoelingsproblematiek (J&O)

Het betreft individuele of gezinsgerichte behandeling, inclusief observatie en diagnostiek, gericht op het omgaan met gedrag/stoornis,
Behandeling moet daarbij leiden tot forse vermindering of opheffen van klachten, bevorderen van het functioneren van de jeugdige in het gezin, op school en in de maatschappij. De behandeling wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog. Alle medewerkers van OPM Nijmegen zijn tevens orthopedagogen, met veel kennis en ervaring qua onderwijs en leren, waardoor (eventueel na diagnostiek) naast de vertaalslag naar het functioneren binnen het gezinssysteem, zeker ook de vertaalslag gemaakt kan worden naar het functioneren op school. Een verwijzing voor deze hulp zal vaak via het sociaal wijkteam verlopen.

Ernstige Dyslexie (ED)

Met ingang van 1 januari 2022 verandert de vergoedingsregeling voor kinderen tot en met 12 jaar. Vanaf 1 januari werkt OPM Nijmegen met het nieuwe protocol Dyslexie, Diagnose en Behandeling 3.0. Dit betekent een versoepeling wat betreft het omgaan met kinderen die ook een ander probleem of ontwikkelingsstoornis hebben.Een leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school in een leerlingdossier onderbouwt dat er bij een leerling sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand bij het lezen. Oftewel een E of V- score voor technisch lezen. Kinderen die de diagnose Ernstige Dyslexie (ED) krijgen komen voor vergoede behandeling in aanmerking.

De manier waarop de toeleiding naar de zorg is vormgegeven, is per gemeente verschillend. Scholen hebben een belangrijke functie in het signaleren en bieden van extra ondersteuning aan kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen. In sommige gemeenten is een verwijzing nodig van het CJG, wijk- of basisteam.

OPM Nijmegen heeft contracten met de gemeenten in regio  Nijmegen, het land van Cuijk, Helmond, de Peelgemeenten en met Centraal Gelderland.

Wij staan daarnaast geregistreerd bij Kwaliteitsstatuut GGZ, in het kader van de zorgverzekeringswet. U kunt de meest recente versie van ons kwaliteitsstatuut ten alle tijden opvragen via info@opmnijmegen.nl.