Vragen? bel ons: 024-3611066 of mail: info@opmnijmegen.nl

newpron.co
sex videos kowalskypage

Maatregelen Covid-19 OPM

update 21-12-2020

Wij letten goed op de gezondheid van onszelf en verwachten van u dat u dat ook doet en het ons op tijd meldt als er toch sprake is van ziekteverschijnselen zoals koorts/hoofdpijn/hoesten of wanneer u of uw gezinsleden in contact geweest zijn met anderen die geïnfecteerd zijn met Covid-19. Concreet betekent dit dat wij alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Face-to-face gesprekken doen we, voorlopig, alleen met cliënten in het kader van diagnostiek of behandeling. Cliënten mogen alleen komen indien ze gezond zijn en als niemand in uw directe omgeving de afgelopen 2 weken Covid-19 heeft gehad of er een verdenking van Covid-19 bestaat. Gesprekken (intakes, adviesgesprekken, voortgangsgesprekken) doen we, met uw toestemming, nu alleen via beeldbellen.

• Wanneer er op één van de volgende vragen met ‘ja’ geantwoord moet worden, dan verzoeken wij om geen afspraak te maken of de al gemaakte afspraak af te zeggen of te verzetten; hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

o Heeft de cliënt corona?
o Zijn er op dit moment huisgenoten of gezinsleden met corona?
o Is de cliënt genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
o Heeft de cliënt één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, loopneus, vaak niezen, hoesten, kortademigheid, keelpijn, verhoging of koorts?
o Is de cliënt in afwachting van de uitslag van een Corona-test?
o Is de cliënt in thuisisolatie?

Verder geldt het volgende:
• Indien de Corona-test negatief is, maar u toch een van bovenstaande klachten heeft, mag u in geen geval plaatsnemen in onze wachtkamer. In verband met de lange wachttijden voor een Corona-testafspraak en de uitslag is het belangrijk dat we elkaar ook zo min mogelijk in aanraking brengen met andere griep- en verkoudheidsvirussen. Overleg daarom ook in geval van ‘gewone’ verkoudheidsklachten altijd met uw behandelaar over het al dan niet door laten gaan van de afspraak in de praktijk.
• Kom zoveel mogelijk alleen naar de praktijk
• Desinfecteer bij binnenkomst de handen met de bij de ingang geplaatste desinfectans.
• In het gebouw is het verzoek om een mondkapje te dragen tot in de behandelkamer bent. Dit geldt niet voor kinderen onder 12 jaar.
• Kom niet langer dan 5 min. voor de afspraak naar de praktijk. 
• We schudden geen handen en houden minimaal 1.5 meter afstand tot elkaar.
• Deze klinken, stoelleuningen e.d. worden regelmatig schoongemaakt.
• Het verzoek is om zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan 
• Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op in het belang van ieders veiligheid.

Bij specifieke vragen willen we u vragen contact op te nemen met de betreffende behandelaar (zie ‘Over ons‘). Heeft u meer algemene vragen dan kunt u die mailen naar info@opmnijmegen.nl

De telefoondiensten vervallen in ieder geval tot het eind van het jaar. Indien u naar ons algemene nummer belt, worden uw gegevens genoteerd en proberen we u telkens zo snel mogelijk terug te laten bellen door een van onze GZ-psychologen.